herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft gekregen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons - het bedrijf coolmobility GmbH, 33719 Bielefeld, Ludwig-Ehrhard-Allee 3, e-mail: shop@coolmobility.de, Tel.: 0521/32 99 88 0, per door middel van een duidelijke verklaring (bijv. B. een brief per post, fax of e-mail) over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat u de mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van herroeping

Als je deze overeenkomst herroept, hebben we je alle betalingen betaald die we van je hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het feit dat je een andere manier van levering hebt gekozen dan de goedkoopste standaard levering die wordt aangeboden). door ons hebben), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw herroeping van dit contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; voor deze terugbetaling zullen u in geen geval kosten in rekening worden gebracht.

Wij halen de goederen op. U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen ten bedrage van 20 EUR.


herroepingsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het naar ons op)

coolmobility GmbH
Ludwig-Erhard-Allee 3
33719 Bielefeld

Faxnummer: 0521 32 99 88 22
E-mailadres: shop@coolmobility.de

Ik/wij herroepen hierbij het door mij/ons gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen:

Bestelling geplaatst op: ___________________________________

Bestelnummer (academieXXXX, indien beschikbaar): ___________________________

Goederen zijn ontvangen op: _______________________________________

Klanten naam: ______________________________________

Adres van de klant (met telefoonnummer en e-mailadres): ____________________

Handtekening van de klant _______________________________________

Datum________________________________